apvažiuoti

apvažiuoti
apvažiúoti K, J.Jabl, Š; SD198, Sut, LL113, ŠT30 1. tr., intr. D.Pošk, važiuojant apsukti lanku: Apvažiúoti aplink ežerą . Mūs čia trys eilės apvažiúota LKKXVII33(Vlk). Beveik kad aplink možna apvažiúot jį (kalną) LKT311(On).
apvažiúojamai adv.; D.Pošk. | refl. K.tr. važiuojant aplink išvengti kliūties: Gražiai apvažiãvo kelmą Ėr. Lenkti draudžiama transporto priemonę, kuri apvažiuoja ar lenkia . Apvažiúojamas kelias NdŽ, . | prk.: Savo bėdos neapvažiúosi, neapeisi Aps.tr. N važiuojant aplink apžiūrėti: Rugius tai greit apvažiãvo Pb. Apvažiúoti laukus .
2. intr., tr. važiuojant apsukti aplink (apie susisiekimo priemonę), apriedėti, apšliuožti: Rogės du kartus apvažiavo aikštę J.Balč. 3. intr., tr. Plt apiplaukti laivu aplink: Dabar galima žemę apvažiuoti per tris mėnesius J.Balč. 4. tr., intr. NdŽ, , Zt, Dglš pabūti daugelyje vietų, apvažinėti, apkeliauti: Per porą valandų ketverias kapines apvažiãvom Snt. In keturius daiktus apvažiãvo i nerado uogų Klt. Apvažiãvom kelis kaimus ieškodami karvės pirkt Krs. Apvažiúosma liuobam plačiai, nuvažiuosma visur Als. Galėjau visur apvažiúot, būtau ir Ryman važiavus Vlk. Kai atostogų gauna, anas visur apvažiúoja Km. Ant jūrų buvo su žvejais – plačiai liuob apvažiúos End. ^ Daug apvažiavo – ir svieto nepamatė KrvP(Btr). 5. tr., intr. Skrb važiuojant visus, daugelį aplankyti: Apvažiãvo visus gentis, bet nėkas ano nepripažino Trš. Važiuoja važiuoja [kalėdininkai] gal kokius du mėnesiu, paki visą savo parapiją apvažiúoja Pl. Aš viena diena neapvažiúosiu visų giminių Vrn. Kiek mergų apvažiavaũ, niekur tokios gražios neradau Dg. Padidelė tavo pamilija – led aš apvažiúoju Č. Tai tu visur apvažiavaĩ – ir Vilniuj, ir pas Danią Slm. 6. tr. Nvažiuojant aplenkti, palikti užpakaly savęs. 7. tr. prk. apgauti, apsukti: Jos niekas neapvažiuõs! Vdš. \ važiuoti; antvažiuoti; apvažiuoti; atvažiuoti; paatvažiuoti; davažiuoti; įvažiuoti; išvažiuoti; paišvažiuoti; nuvažiuoti; panuvažiuoti; pavažiuoti; padvažiuoti; parvažiuoti; paparvažiuoti; pervažiuoti; pievažiuoti; pravažiuoti; privažiuoti; paprivažiuoti; razvažiuoti; parazvažiuoti; suvažiuoti; pasuvažiuoti; užvažiuoti; paužvažiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apvažiuoti — apvažiúoti vksm. Su mašinà mẽs greičiaũ negù su arkliai̇̃s apvažiúosime apliñk ẽžerą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvažinėti — tr. K, Š; LL114, Rtr 1. KŽ iter. dem. apvažiuoti 1. 2. KŽ, ŠT30, DŽ1 iter. dem. apvažiuoti 4: Senolis liuob sakyties, kad ans jaunas pusę svieto apvažinėjęs Vkš. Apvažinė[ja] [korespondentai], apmato i praneša Vn. Apvažinėjau ir aš pasaulį Krm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvažiuoti — (ž.) 1. intr. S.Dauk, Lk važiuojant patekti ant ko, užvažiuoti; užkopti: Pajutom, ka mes antvažiãvom an brukio Als. Kūtės buvo antvažiuojamos: antvažiavai, su šake nustūmei į vieną pusę [kraunamą šieną] Sd. Ančvažiuona an kalno i drasko šatonai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibildinti — apibìldinti tr. 1. aptrankyti: Apibìldino langus, bet neiškūlė, kad buvo langinės Šts. 2. su triukšmu apvažiuoti: Kumelė su vežimu apibildino tokį rataną dideliausį ir nurimo Als. bildinti; apibildinti; atbildinti; išbildinti; nubildinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibildėti — intr. K bildant apvažiuoti: Po laukus anie (traktorininkai) apibìlda, apsė[ja] Užv. bildėti; antbildėti; apibildėti; atbildėti; įbildėti; išbildėti; nubildėti; parbildėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplaukti — 1 apiplaũkti, ia, apìplaukė tr., intr. Š, K plaukiant apvažiuoti: Aplink Ameriką apiplaukti buvo per tolimas kelias K.Bor. Apiplaukėme geroką kilpą Šlč. plaukti; antplaukti; apiplaukti; atplaukti; daplaukti; įplaukti; išplaukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplauti — tr. 1. Prk apmazgoti, apiprausti, apskalbti: Liepė apiplauti vaikus, ka būtum švari Gd. | refl. tr.: Duok rankas apsiplauti Vkš. 2. K nuskalauti. 3. refl. apeiti, apvažiuoti, apsitrankyti: Ta pienininkienė apsiplauna visur KlvrŽ. Kur ans… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkakti — 1 apkàkti 1. tr., intr. apeiti, apkeliauti, apvažiuoti, aplankyti: Kad ji visur ir apkañka, o koją skauda Rdm. Šiandien apkakaũ dar ir Gnobikių kaimą Lš. Ale jau svieto tai apkakau daugel Mrc. Ji tokia eikli, visur apkañka: ir Kauną, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkatoti — tr. 1. apvažiuoti, apeiti: Visą apylinkę apkatojo Ds. 2. sunkiai apdirbti: Prieš pusryčius šitas šmotas žemės reikia apkatoti (aparti) Ds. katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkeliauti — 1. tr. apeiti ar apvažiuoti: Apkeliavaũ šmotą kelio, t. y. apvažinėjau J. Juras Baublys buvo apkeliavęs pusę pasaulio V.Mont. Daug apkeliavo ir proto nesurado Žl. Apkeliavo visus miestus ir miestelius NTMt9,35. 2. refl. K atlikti, pabaigti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”